Welkom bij Tiny Houses 4 Amersfoort

Wij zijn een groep mensen die in duurzame, zelfvoorzienende en verplaatsbare Tiny Houses willen wonen. We horen je denken: stadsnomaden? Ja, stadsnomaden, ja!

Wij willen tijdelijk wonen op ongebruikte terreinen in de gemeente Amersfoort en deze nieuw leven inblazen. Wanneer een terrein mede dankzij ons een mooie nieuwe bestemming heeft gekregen, trekken wij verder naar het volgende ongebruikte terrein. Stadsnomaden, dus :)

Aansluiten bij onze Tiny Houses 4 Amersfoort community kan door een mail te sturen naar tinyhouses4amersfoort@gmail.com. LET OP: vanwege de vele aanmeldingen zal je op de wachtlijst worden geplaatst.

Bekijk het interview dat initiatiefneemster Dilian de Bruin gaf voor EVA Weekjournaal op YouTube via onderstaande knop :)

En lees ook vooral verder wat de Tiny Houses 4 Amersfoort community inhoudt!
Heb je vragen? Neem gerust contact op (onderaan de pagina)

Waardevolle manier van leven

Achter het wonen in een Tiny House gaat een hele filosofie schuil. Een filosofie die draait om de vraag: 'wat vind jij waardevol?' Je kiest ervoor in een zeer kleine ruimte te gaan wonen, waardoor je jezelf dwingt na te denken over waar je waarde aan hecht en vooral ook waaraan niet. Wat heb je nodig en waar kun je zonder?

Deze vragen zetten een bijzonder bewustwordings-proces in gang dat bij mij heeft geleid tot het identificeren van 3 dingen die ik belangrijk vind:

 • Financiële vrijheid
 • Duurzaamheid
 • Maatschappelijke betrokkenheid

Tiny Houses 4 Amersfoort

Hoe deze 3 persoonlijke waardes hebben geleid tot het project Tiny Houses 4 Amersfoort:

 • De aanleiding om een Tiny House serieus te overwegen is het feit dat ik elke maand 40% van mijn inkomen kwijt ben aan wonen!
 • Met de ontdekking van zelfvoorzienende Tiny Houses besefte ik me hoe belangrijk ik duurzaamheid vind!
 • Maar ik wil niet anoniem en passief wonen, maar samen met gelijkgestemden actief iets betekenen voor de omgeving waar ik woon!

Conclusie: ik ga Tiny omdat het goedkoop is, maar dan wel duurzaam en maatschappelijk betrokken in een community :)

Verduidelijking: TH4A is niet Leusden camping project!

Onlangs is een heel gaaf initiatief ontstaan om te kijken naar de mogelijkheden voor (permanente) tiny house bewoning op een voormalige camping in Leusden. Er schijnt, mede door berichtgeving in de kranten, de indruk te zijn ontstaan dat dit initiatief uitgaat van Tiny Houses 4 Amersfoort. Dit is niet het geval, hoewel we het idee natuurlijk toejuichen en met interesse volgen. De visie van Tiny Houses 4 Amersfoort ans vereniging is om een bijdrage leveren aan de samenleving door tijdelijk leegstaande terreinen in te vullen.

Project Refill over tijdelijk ruimtegebruik

Tiny Houses 4 Amersfoort is serieus in gesprek met de projectcoördinator van Refill, een Europees project over tijdelijk ruimtegebruik waar de gemeente Amersfoort aan meewerkt. Binnen dit project werken we aan het realiseren van een startlocatie voor Tiny Houses 4 Amersfoort. Ideeën voor (vervolg)locaties zijn van harte welkom!

Tiny Houses 4 Amersfoort

Het project
Tiny Houses 4 Amersfoort is dus een duurzame en maatschappelijk betrokken community van Tiny Houses, die op tijdelijk ongebruikte terreinen in Amersfoort neerstrijkt en gedurende een periode van 5 jaar zo'n terrein bewoont/beheert en meehelpt om het nieuw leven in te blazen. Daarna trekt de community verder naar een volgend tijdelijk ongebruikt terrein.

De community
Vraag je je af of Tiny Houses 4 Amersfoort bij jou past? Wij hebben 3 kernwaarden geformuleerd, die ons als community met elkaar verbinden:

 • Duurzaamheid:
  - Je wil zelfvoorzienend, CO2 neutraal en zoveel mogelijk circulair wonen
  - Je staat open voor eventuele (innovatie)projecten op het gebied van duurzaamheid (bv. om producten/voorzieningen te verduurzamen)
 • Maatschappelijke betrokkenheid:
  - Je wil helpen het terrein dat we tijdelijk bewonen nieuw leven in te blazen (denk aan contact met de buurt, vrijwilligersorganisaties, de gemeente, maar ook het onderzoeken van kansen voor lokale ondernemers of het opzetten van leerprojecten met scholen)
  - Je staat open voor eventuele maatschappelijke projecten binnen de community zelf (bv het tijdelijk opnemen van studenten en/of statushouders in onze community)
 • Kennisdeling:
  Je wil de kennis en ervaring die wij met onze woonvorm opdoen delen met anderen (bv. door het bijhouden van een blog, het bezoeken of misschien organiseren van bijeenkomsten bv op het gebied van duurzaamheid, een keer een workshop geven aan bv kinderen over hoe ze zelf wasmiddel kunnen maken, het geven van voorlichting)

Wees gerust, we vragen je niet om op al deze gebieden actief te zijn. We streven naar een diverse groepsamenstelling, waarbij iedereen op zijn eigen manier en met gebruikmaking van zijn eigen vaardigheden en kennis een waardevolle bijdrage aan de community kan leveren.

Dagelijkse praktijk
Hoe ziet het wonen in de Tiny Houses 4 Amersfoort community er dan uit?

 • Individueel realiseren we allemaal ons eigen droom Tiny House. Onze huisjes zijn wel allemaal:
  - zelfvoorzienend (ivm mogelijk afwezige voorzieningen op de terreinen die we gaan bewonen)
  - verplaatsbaar (ivm het feit dat wij elke 5 jaar naar een volgend terrein verplaatsen)
  - zoveel mogelijk door lokale (bouw)bedrijven en met lokale materialen gebouwd (ivm zo min mogelijk CO2 productie door transport e.d.)
 • Gezamenlijk richten we de vereniging Tiny Houses 4 Amersfoort op. Als vereniging zijn we verantwoordelijk voor de volgende zaken:
  - de vereniging sluit een overeenkomst met de eigenaar van het terrein over onze tijdelijke bewoning
  - de vereniging zet activiteiten op t.b.v. het beheer en/of de ontwikkeling van het terrein of t.b.v. projecten op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en kennisdeling
  - de vereniging realiseert de Tiny Together; een speciaal ontworpen Tiny House (of schakeling van meerdere Tiny Houses) voor gezamenlijk gebruik en voor het uitvoeren van de activiteiten van de vereniging (o.a. ontmoetingsplek, logeerplek, gezamenlijke berging en washok, expositie- en workshopruimte, kenniscentrum, etc.)
 • Maar we zijn natuurlijk vooral gewoon bewoners, met een eigen leven naast de community. Wel voeren we een klein aantal uur per week werkzaamheden uit t.b.v. de activiteiten van de vereniging.

Relevantie
Tiny Houses 4 Amersfoort wil een bijdrage leveren op het gebied van o.a.:

 • Duurzaamheid - door op meerdere manieren een significante CO2 reductie te realiseren, maar ook door het bevorderen van een circulaire economie
 • Maatschappelijke betrokkenheid - door bv startende Amersfoorters (studenten en/of statushouders) tijdelijk op te nemen in onze community 
 • Ruimtegebruik - door mee te helpen onaantrekkelijke terreinen weer waardevol te maken
 • Woningaanbod - door te voorzien in de groeiende behoefte om klein(er) te wonen
 • Innovatie - door een proeftuin te zijn voor nieuwe technieken/producten/voorzieningen bv op het gebied van duurzaamheid
 • Werkgelegenheid - door bv zoveel mogelijk lokaal te consumeren
 • Samenwerking - door de verbinding te zoeken tussen gemeente en inwoners, vrijwilligersorganisaties, lokale bedrijven/ondernemers, kennisinstellingen, enz.
 • Flexibiliteit - door bv ruimte te bieden aan initiatieven op het gebied van tijdelijke huisvesting (studenten, statushouders, maar bv ook gezinnen in echtscheiding of reïntegrerende GGZ-jongeren, kortom: iedereen die tijdelijk een plek nodig heeft om vanuit daar zijn leven weer op te pakken)